Genel Bilgiler

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında eleman yetiştirmek Üzere 15 Kasım 1956 tarihinde "Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü" adıyla eğitime başlamıştır. Üniversitemizin "Kuruluş ve Hazırlıkları Hakkındaki 6887 Sayılı Kanun" 29 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ODTÜ'nün özel statüsünü belirleyen ve tüzel kişiliğine kavuşturan 7307 sayılı "Kuruluş Kanunu" ise 27 Mayıs 1959 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türk yüksek öğrenim sistemine birçok yenilik getiren ve çağdaş eğitimin öncüsü olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilk yıllarını Kızılay'da Müdafaa Caddesi'nde Emekli Sandığı'na ait küçük bir bina ile TBMM arkasında bulunan barakalarda geçirdikten sonra, 1963 yılında ülkemizin ilk yerleşkesi olan bugünkü yerine taşınmıştır. İlk olarak 1956 yılında Mimarlık Bölümü öğretime açılmış, 1957 Şubat döneminde de Makina Mühendisliği Bölümü'nde öğretime başlanmıştır. 1957-1958 öğretim yılı başında Mimarlık, Mühendislik ve İdari Bilimler Fakülteleri kurulmuş, 1959 yılında da Fen Edebiyat Fakültesi'nin kuruluşu tamamlanmıştır. Eğitim Fakültesi ise 1982 yılında öğretime başlamıştır. Bugün, ODTÜ'de 43 lisans programının yürütüldüğü beş fakülte bulunmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Enformatik, Uygulamalı Matematik ve Deniz Bilimleri Enstitülerinde ise 107 yüksek lisans ve 69 doktora programı yürütülmektedir. Bu enstitülerden Deniz Bilimleri Enstitüsü İçel-Erdemli'de çalışmalarını yürütmektedir.
ODTÜ'de öğretim dili İngilizcedir. Hazırlık sınıfı öğrencilerine İngilizce eğitimi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından verilmektedir.
Kurulduğu günden bu yana geçen süre içerisinde bilimsel düzeyi, kültürel ve düşünsel boyuttaki ağırlığı ve nitelikli mezunları ile ülkemizin seçkin ve saygın kurumlarından biri haline gelen üniversitemizde bugün yaklaşık, 791 öğretim üyesi (Prof., Doç., Yrd.Doç.), 225 öğretim görevlisi, 1.273 araştırma görevlisi, 28.000'den fazla öğrenci bulunmaktadır. Toplam mezun sayısı ise 120.000'in üzerindedir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, bir Yüksek Öğrenim Kurumu olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçlara yardımcı olmak ve gelişimini teşvik etmek amacıyla ODTÜ Geliştirme Vakfı 31 Mayıs 1983 tarihinde kurulmuştur.Bugün, Vakfa bağlı olarak çalışan 5 kuruluş vardır:

  • EBİ A.Ş.
  • ODTÜ Geliştirme Vakfı Eğitim Hizmetleri A.Ş.
  • ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş.
  • ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A.Ş.
  • ODTÜ Geliştirme Vakfı OTEST

ODTÜ Geliştirme Vakfına bağlı ticari faaliyet gösteren şirketlerin en büyüğü olan EBİ Elektronik Bilgisayar İnşaat ve Turizm Yatırım Ticaret ve Sanayi A.Ş., 1983 yılında kurulmuştur. Temelinde geniş olanaklara ve başarılı bir kadroya sahip olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin yapısına ve bilimsel araştırma dallarında öncü olma niteliğine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Amacına uygun olarak, organik bağlar içerisinde olduğu ODTÜ’nün Akademik birikimini kendi profesyonel deneyimi ile harmanlayarak Üniversitenin sektöre açılımında görev üstlenmektedir. Tamamı ödenmiş 10.000.000 TL sermayenin % 99.71 hissesi ODTÜ Geliştirme Vakfına aittir. Şirket faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden ODTÜ’ye bağış yapılmaktadır.